חדשות

12 דצמ 2017

יש רגעים בחייו של מיזם בהם מתפשטת תחושה של פריצת דרך והתרגשות גדולה. בתקופה האחרונה נרקם שיתוף פעולה בין עת לדעת - העשרה חברתית אזרחית לעמותת סידרס סידרס לחינוך פיננסי בראשות Mahdi Jolani/ תכנית "לקראת הצעד הבא" לנוער תורגמה והותאמה למגזר הערבי. התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך. מיד מתחילים!

עוד

12 דצמ 2017

מגוון תוכניות חדשניות

עוד

12 דצמ 2017

תוכניות ופעילויות

עוד

30 אוג 2017

כל תהליכי החקיקה והרפורמות הכלכליות צריכים לכלול התייחסות להשפעתם — הישירה והעקיפה — על העסקים הקטנים

עוד

28 אוג 2017

נתונים שפרסם לאחרונה בנק ישראל מעידים על גידול משמעותי בהיקף האשראי למשקי-הבית המיועד לצריכה. הסעיף הבולט בגידול באשראי הצרכני הוא אשראי המיועד לרכישת כלי-רכב, והשחקנים בתחום מתן ההלוואות הם רבים: בנקים, חברות כרטיסי-אשראי, נותני אשראי שונים כגון מימון ישיר ואחרים. הגידול בצריכה הפרטית הוא אחד הגורמים לצמיחת המשק, וכתוצאה ממנו רשות המסים נהנתה מגידול

עוד

28 אוג 2017

בחינת הנתונים בחברה הערבית מציגה תמונה קשה עוד יותר. לכמעט 40% מבני ה- 19 ומעלה אין כלל חשבון בנק, ולמי שכן יש, הסיכוי שפקיד הבנק יתקשר הוא גבוה יותר וגם שחשבון הבנק יחסם. המענה שלנו הוא שינוי ויצירת קדמה כלכלית בחרבה הערבית, חתירה לשיווין הזדמנויות וחוסן חברתי אפשרי ובר קיימא באמצעות חינוך פיננסי איכותי לשינוי כלכלי- חברתי אמיתי.

עוד